Vito Acconci - Αυτό που πραγματικά θέλω είναι η επανάσταση

Αυτα ειναι τα λογια του σπουδαίου Vito Acconci (1940 - 2017) σε μια συνέντευξη του στην διαδικτυακή τηλεόραση του San Francisco Museum of Modern Art.


Η μοναξιά και η απώλεια στα έργα του Mark Morrisroe

Περπατώντας άγρια στις αίθουσες του Σχολείου Τέχνης με τα σκισμένα μπλουζάκια του, αποκαλώντας τον εαυτό του Mark Dirt, ήταν ο πρώτος πανκ...


Jacques Henri Lartigue Φωτογραφιζοντας την ευτυχια

Στην Ευρώπη κανένας κριτικός δεν θα τολμούσε να αποδώσει καλλιτεχνική εγκυρότητα σε έννοιες όπως «ελαφρότητα» και «ευτυχία»...


Η συλλογή Bennett
The Bennett Collection of Women Realists

Οι Elaine και Steven Bennett είναι αφοσιωμένο στην προώθηση της καριέρας των γυναικών καλλιτεχνών, αφού «οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται...».


STRIPTEASE

Striptease--at least Parisian striptease--is based on a contradiction: Woman is desexualized at the very moment when she is stripped naked. We may therefore say that we are dealing in a sense with a spectacle based on fear, or rather on the pretence of fear, as if eroticism here went no further than a sort of delicious terror, whose ritual signs have only to be announced to evoke at once the idea of sex and its conjuration.

It is only the time taken in shedding clothes which makes voyeurs of the public; but here, as in any mystifying spectacle, the decor, the props and the stereotypes intervene to contradict the initially provocative intention and eventually bury it in insignificance: evil is advertised the better to impede and exorcise it. French striptease seems to stem from what I have earlier called 'Operation Margarine', a mystifying device which consists in inoculating the public with a touch of evil, the better to plunge it afterwards into a permanently immune Moral Good: a few particles of eroticism, highlighted by the very situation on which the show is based, are in fact absorbed in a reassuring ritual which negates the flesh as surely as the vaccine or the taboo circumscribe and control the illness or the crime.

There will therefore be in striptease a whole series of coverings placed upon the body of the woman in proportion as she pretends to strip it bare. Exoticism is the first of these barriers, for it is always of a petrified kind which transports the body into the world of legend or romance: a Chinese woman equipped with an opium pipe (the indispensable symbol of 'Sininess'), an undulating vamp with a gigantic cigarette-holder, a Venetian decor complete with gondola, a dress with panniers and a singer of serenades: all aim at establishing the woman right from the start as an object in disguise. The end of the striptease is then no longer to drag into the light a hidden depth, but to signify, through the shedding of an incongruous and artificial clothing, nakedness as a natural vesture of woman, which amounts in the end to regaining a perfectly chaste state of the flesh.

The classic props of the music-hall, which are invariably rounded up here, constantly make the unveiled body more remote, and force it back into the all-pervading ease of a well known rite: the furs, the fans, the gloves, the feathers, the fishnet stockings, in short the whole spectrum of adornment, constantly makes the living body return to the category of luxurious objects which surround man with a magical decor. Covered with feathers or gloved, the woman identifies herself here as a stereotyped element of music-hall, and to shed objects as ritualistic as these is no longer a part of a further, genuine undressing. Feathers, furs and gloves go on pervading the woman with their magical virtue even once removed, and give her something like the enveloping memory of a luxurious shell, for it is a self-evident law that the whole of striptease is given in the very nature of the initial garment: if the latter is improbable, as in the case of the Chinese woman or the woman in furs, the nakedness which follows remains itself unreal, smooth and enclosed like a beautiful slippery object, withdrawn by its very extravagance from human use: this is the underlying significance of the G- String covered with diamonds or sequins which is the very end of striptease. This ultimate triangle, by its pure and geometrical shape, by its hard and shiny material, bars the way to the sexual parts like a sword of purity, and definitively drives the woman back into a mineral world, the (precious) stone being here the irrefutable symbol of the absolute object, that which serves no purpose.

Contrary to the common prejudice, the dance which accompanies the striptease from beginning to end is in no way an erotic element. It is probably quite the reverse: the faintly rhythmical undulation in this case exorcises the fear of immobility. Not only does it give to the show the alibi of Art (the dances in strip-shows are always 'artistic'), but above all it constitutes the last barrier, and the most efficient of all: the dance, consisting of ritual gestures which have been seen a thousand times, acts on movements as a cosmetic, it hides nudity, and smothers the spectacle under a glaze of superfluous yet essential gestures, for the act of becoming bare is here relegated to the rank of parasitical operations carried out in an improbable background. Thus we see the professionals of striptease wrap themselves in the miraculous ease which constantly clothes them, makes them remote, gives them the icy indifference of skilful practitioners, haughtily taking refuge in the sureness of their technique: their science clothes them like a garment.

All this, this meticulous exorcism of sex, can be verified a contrario in the 'popular contests' (sic) of amateur striptease: there, 'beginners' undress in front of a few hundred spectators without resorting or resorting very clumsily to magic, which unquestionably restores to the spectacle its erotic power. Here we find at the beginning far fewer Chinese or Spanish women, no feathers or furs (sensible suits, ordinary coats), few disguises as a starting point--gauche steps, unsatisfactory dancing, girls constantly threatened by immobility, and above all by a 'technical' awkwardness (the resistance of briefs, dress or bra) which gives to the gestures of unveiling an unexpected importance, denying the woman the alibi of art and the refuge of being an object, imprisoning her in a condition of weakness and timorousness.

And yet, at the Moulin Rouge, we see hints of another kind of exorcism, probably typically French, and one which in actual fact tends less to nullify eroticism than to tame it: the compere tries to give striptease a reassuring petit-bourgeois status. To start with, striptease is a sport: there is a Striptease Club, which organizes healthy contests whose winners come out crowned and rewarded with edifying prizes (a subscription to physical training lessons), a novel (which can only be Robbe-Grillet's Voyeur), or useful prizes (a pair of nylons, five thousand francs).Then, striptease is identified with a career (beginners, semi-professionals, professionals), that is, to the honorable practice of a specialization (strippers are skilled workers). One can even give them the magical alibi of work: vocation; one girl is, say, 'doing well' or 'well on the way to fulfilling her promise', or on the contrary 'taking her first steps' on the arduous path of striptease. Finally and above all, the competitors are socially situated: one is a salesgirl, another a secretary (there are many secretaries in the Striptease Club). Striptease here is made to rejoin the world of the public, is made familiar and bourgeois, as if the French, unlike the American public (at least according to what one hears), following an irresistible tendency of their social status, could not conceive eroticism except as a household property, sanctioned by the alibi of weekly sport much more than by that of a magical spectacle: and this is how, in France, striptease is nationalized.Η χορεύτρια και στρίπερ Λόλα Μπελ Έαρ (Miss Exotic World 2008) σε επίδειξη στριπτίζ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου