Vito Acconci - Αυτό που πραγματικά θέλω είναι η επανάσταση

Αυτα ειναι τα λογια του σπουδαίου Vito Acconci (1940 - 2017) σε μια συνέντευξη του στην διαδικτυακή τηλεόραση του San Francisco Museum of Modern Art.


Η μοναξιά και η απώλεια στα έργα του Mark Morrisroe

Περπατώντας άγρια στις αίθουσες του Σχολείου Τέχνης με τα σκισμένα μπλουζάκια του, αποκαλώντας τον εαυτό του Mark Dirt, ήταν ο πρώτος πανκ...


Jacques Henri Lartigue Φωτογραφιζοντας την ευτυχια

Στην Ευρώπη κανένας κριτικός δεν θα τολμούσε να αποδώσει καλλιτεχνική εγκυρότητα σε έννοιες όπως «ελαφρότητα» και «ευτυχία»...


Η συλλογή Bennett
The Bennett Collection of Women Realists

Οι Elaine και Steven Bennett είναι αφοσιωμένο στην προώθηση της καριέρας των γυναικών καλλιτεχνών, αφού «οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται...».


Thought-Forms: A Record of Clairvoyant Investigation


Thought-Forms: A Record of Clairvoyant Investigation είναι ένα βιβλίο που συνέταξαν οι ηγέτες της Θεοσοφικής Εταιρείας, Annie Besant και C. W. Leadbeater. Αρχικά δημοσιεύθηκε το 1905 στο Λονδίνο. Σύμφωνα με τις διδασκαλίες της Θεοσοφίας, οι σκέψεις και τα συναισθήματα δημιουργούν διακριτικά μοτίβα χρώματος και μορφής στην ανθρώπινη αύρα - ορατά μόνο σε εκείνους που είναι προικισμένοι με αρκετό βαθμό διόρασης.Ορισμένοι άνθρωποι - διορατικοί - μπορούν να αισθανθούν και να δουν ενέργεια και συναισθήματα στις αύρες των ανθρώπων. Ένα άτομο με καλό και ευαίσθητο  χαρακτήρα θα έχει μια «καθαρή» αύρα, ένας εγωιστής  θολή και ούτω καθεξής.Ο Wassily Kandinsky (“On the Spiritual in Art”) ήταν μέλος της Θεοσοφικής Εταιρείας και είχε αποκτήσει ένα αντίγραφο του βιβλίου Thought Forms λίγα χρόνια πριν εγκαταλείψει τους συμβατικούς τρόπους ζωγραφικής. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο και Piet Mondrian επηρεάστηκε βαθιά από τη Θεοσοφία όπως και ο Jackson Pollock αργότερα.Η νέα έκδοση του Thought Forms: A Record of Clairvoyant Investigation εκδόθηκε από τον Lucy Lord Campana, με εισαγωγικά δοκίμια του διάσημου μελετητή του πνευματισμού Mitch Horowitz, της ιστορικού τέχνης  Dr. Victoria Ferentinou του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του Troy Conrad Therrien του Μουσείου Guggenheim και του  Columbia University. Ακολουθούν μερικές από τις εικόνες του βιβλίου.
Πολλοί θεοσοφιστές, είναι πεπεισμένοι ότι «οι σκέψεις είναι πράγματα» "thoughts are things"και το καθήκον του βιβλίου είναι να βοηθήσει τον αναγνώστη να το καταλάβει.  Το  βιβλίο περιέχει έναν πίνακα τον «The meanings of colours" που δείχνει πως οι μορφές σκέψης (thought-forms) και η ανθρώπινη αύρα  σχετίζονται με τα συναισθήματα.Η ποιότητα της σκέψης καθορίζει το χρώμα.
Η φύση της σκέψης καθορίζει τη μορφή.

Η Θεοσοφία ή θεοσοφισμός είναι σύστημα αποκρυφιστικών δοξασιών το οποίο στηρίζεται στην πεποίθηση ότι ψήγματα της θεϊκής ή αιώνιας αλήθειας μπορούν να αναζητηθούν σε όλες τις θρησκείες της Ανθρωπότητας. Το σύστημα αυτό αναπτύχθηκε κυρίως μέσα από τα γραπτά της Helena Petrovna Blavatsky, η οποία αποτελεί και την ιδρύτρια της Θεοσοφικής Εταιρείας το 1875.

(Η Madame Blavatsky ως γραμματέας, ο συνταγματάρχης Henry Olcott ως πρώτος πρόεδρος και ο William Judge ως νομικός σύμβουλος)

Οι οπαδοί της θεοσοφίας υποστηρίζουν ότι η θεοσοφία είναι το «το σώμα της αλήθειας» που αποτελεί τη βάση όλων των θρησκειών.

Helena Petrovna Blavatsky
Τα πέντε εμφανή σύμβολα στη σφραγίδα της Θεοσοφικής Εταιρείας είναι το Αστέρι του Δαυίδ, το Ανκ (☥), η Σβάστικα, ο Ουροβόρος, και πάνω από τη σφραγίδα είναι το Ωμ. Γύρω από τη σφραγίδα είναι γραμμένα τα λόγια: Δεν υπάρχει υψηλότερη θρησκεία από την Αλήθεια.

Υπάρχουν τρεις σκοποί στους οποίους οφείλει κάποιος να συναινεί για να προσχωρήσει στη Θεοσοφική Εταιρεία. Αυτοί είναι:

Να σχηματιστεί ένας πυρήνας της Παγκόσμιας Αδελφότητας της Ανθρωπότητας χωρίς διάκριση φυλής, δόγματος, φύλου, κοινωνικής τάξης, ή χρώματος.
Να ενθαρρυνθεί η συγκριτική μελέτη της θρησκείας, της φιλοσοφίας και της επιστήμης.
Να διερευνηθούν οι ανεξήγητοι νόμοι της φύσης.

Σύμφωνα με τη θεοσοφία, η φύση δεν λειτουργεί τυχαία. Κάθε γεγονός, συμβαίνει εξ' αιτίας νόμων που είναι μέρος του Κοσμικού Προτύπου. Αυτό το Πρότυπο έχει ονομαστεί με διάφορους τρόπους όπως Θεός, Νόμος, Παράδεισος, ο Μέγας Αρχιτέκτων, Εξέλιξη, και Λόγος.

Η Annie Besant με τον Mahatma Gandhi.
Μετά το θάνατο της Blavatsky το 1891, ο Olcott διατηρούσε πάντα το ρόλο του προέδρου της Θεοσοφικής Εταιρείας, αλλά η είσοδος της Annie Besant στην Εταιρεία, που τον διαδέχθηκε ως πρόεδρος το 1907, ξεκίνησε μια νέα φάση για το κίνημα, η οποία περιελάμβανε τη χαλάρωση των βουδιστικών χαρακτηριστικών που είχε μέχρι τότε, με αλλαγή κατεύθυνσης προς τον Ινδουισμό και ένα δειλό άνοιγμα στον Χριστιανισμό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου