Vito Acconci - Αυτό που πραγματικά θέλω είναι η επανάσταση

Αυτα ειναι τα λογια του σπουδαίου Vito Acconci (1940 - 2017) σε μια συνέντευξη του στην διαδικτυακή τηλεόραση του San Francisco Museum of Modern Art.


Η μοναξιά και η απώλεια στα έργα του Mark Morrisroe

Περπατώντας άγρια στις αίθουσες του Σχολείου Τέχνης με τα σκισμένα μπλουζάκια του, αποκαλώντας τον εαυτό του Mark Dirt, ήταν ο πρώτος πανκ...


Jacques Henri Lartigue Φωτογραφιζοντας την ευτυχια

Στην Ευρώπη κανένας κριτικός δεν θα τολμούσε να αποδώσει καλλιτεχνική εγκυρότητα σε έννοιες όπως «ελαφρότητα» και «ευτυχία»...


Η συλλογή Bennett
The Bennett Collection of Women Realists

Οι Elaine και Steven Bennett είναι αφοσιωμένο στην προώθηση της καριέρας των γυναικών καλλιτεχνών, αφού «οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται...».


The sexual citizenΤο 1642 ο γιατρός J.B. Ο Sinibaldus δημοσίευσε το κείμενο "Genanthropoeia" που ασχολήθηκε με τη σεξουαλική ανατομία και την ερωτική διέγερση.

Το 1677 ο Anton van Leeuwenhoek είδε για πρώτη φορά ένα ανθρώπινο σπέρμα με το μικροσκόπιο.

Το 1735 ο Σουηδός βοτανολόγος Karl von Linné εισήγαγε το "Methodus sexisis" του ή ένα σύστημα ταξινόμησης στο οποίο τα φυτά απαριθμήθηκαν ανάλογα με το χαρακτήρα και τον αριθμό των αναπαραγωγικών τους δομών. Το σύστημα (τώρα παρωχημένο) εντυπωσίασε πολύ τους μελετητές της εποχής, αλλά δέχτηκε επίθεση από ηθικολόγους επειδή θεωρήθηκε άσεμνο. (Ο Θεός δεν θα μπορούσε να σκεφτεί τη φύση με τους όρους που περιγράφονται από τον βοτανολόγο).

Το 1760 ο γιατρός της Λωζάνης, ο Samuel Tissot, με το βιβλίο του "Onanism", μίλησε για τα προβλήματα του αυνανισμού, δημιουργώντας όχι μικρη ανησυχια επι του θεματος, η οποία θα διαρκέσει για τουλάχιστον άλλα 150 χρόνια.

Το 1762 ο Jean-Jacques Rousseau, στο βιβλίο "Émile" ζήτησε να προστατευθουν τα παιδιά και οι  εφηβοι από τη σεξουαλικότητα και να παραμείνουν όσο το δυνατόν περισσότερο στη φυσική τους αθωότητα.

Το 1782, η αγγλιδα  Mary Wollstonecraft, δημοσίευσε το βιβλίο "Vindication of the Rights of Woman", ζητωντας την ισότητα των φύλων στην κοινωνική και οικογενειακή ζωή.

Βιβλιογραφια


Adams, M. (2003), The reflexive self and culture: a critique, in “British Journal of Sociology”, 54(2): 221-238.

Beck, U. (1986), Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne, Suhrkamp, Frankfurt/M.

Becker, Howard S. (1963), Outsiders. Studies in the Sociology of Deviance, Free Press of Glencoe, Ill.

Bell, D. e Binnie, J. (2000), The sexual citizen. Queer politics and beyond, Polity Press, Cambridge.

Benhabib S. (1992), Situating the Self: Gender, Community and Postmodernism in Contemporary Ethics, Polity Press, Cambridge.

Benhabib, S. (1992), Models of public space, in Craig Calhoun (ed), Habermas and the public sphere, MIT Press, Cambridge, Mass., pp.73-98.

Adamo, P. (2004), Il porno di massa. Percorsi dell’ hard contemporaneo, Raffaello Cortina, Milano.

Bibbings, L. (2004), Heterosexuality as harm: fitting in, in P. Hillyard, C. Pantazis, S. Toms e D. Gordon (eds.), Beyond criminology. Taking harm seriously, Pluto Press, London-Ann Arbor (MI) and Fernwood Publishing, Black Point, Nova Scotia.

Biltgård, T. (2000), The sexuality of elderly people on film-visual limitations, in “Journal of Aging ang identity”, 5(3).

Born, P. (1992), Geschlechtsrolle und diagnostiches Urteil, Wiesbaden.

Bower, G. H, Black J. B. e Turner T. J. (1979), Scripts in memory for text, “Cognitive Psycholpgy” 11: 177-220.

Broverman I.K. et al. (1972), Sex roles stereotypes : a current appraisal, in « Journal of Social Issues », 28(2) : 59-78.

Brubaker, R. e Cooper, F. (2000), Beyond “identity”, in “Theory and Society”, 29: 1-47.

Buchbinder, D. (1994), Masculinities and identities, Melbourne University Press, Melbourne

Butler, J. (1990), Gender trouble. Feminism and the subversion of identity, Routledge, London

Butler, J. (1991), Imitation and Gender Insubordination, in D. Fuss (ed.), Inside/Out:Lesbian Theories, Gay Theories, Routledge, London.

Connell, R.W. (1996), Masculinities, Polity Press, Cambridge, 1995.

Cooper, M. (2003), Being the “go-to guy”: fatherhood, masculinity and the organization of work in Silicon valley, in “Qualitative Sociology”, 26(4): 379-405.

Elliott, A. (2001), Sexualities: social theory and the crisis of identity, in George Ritzer e Barry Smart (eds.), Handbook of social theory, Sage, London-Thousand Oaks-New Delhi.

Escoffier, J. (2003), Gay-for-pay: straight men ad the making of gay pornography, in “Qualitative Sociology”, 26(4): 531-555.

Evans, D. (1993), Sexual citizenship, Routledge, London.

Fabricius, (1998), Dirk Besserer Opferschutz oder Überwindung der Opferschaft?, in Goldtammers Archiv f. Strafrecht, 10: 467-487.

Fraser, N. (1995), What’s critical about critical theory, in Johanna Meehan (ed), Feminists read Habermas, Routledge, New York and London, pp.21-55.

Gagnon, J.H. e Simon, W.S. (1967), Homosexuality: the formulation of a sociological perspective, in “Journal of Health and Social Behaviour”, 8: 177-184.

Giddens, A (1992), The Transformation of Intimacy: Sexuality, Love and Eroticism in Modern Societies, Polity Press, Cambridge.

Giddens, A. (1990), The Constitution of Society, Polity Press, Cambridge, 1984.

Giddens, A. (1991), Modernity and Self-Identity, Polity Press–BlackwellPublishers Ltd., Cambridge.

Goffman, E. (1959), The presentation of self in everyday life, Doubleday, Garden City, N.Y.

Goffman, E. (1961), Encounters. Two studies in the sociology of interaction, Bobbs-Merril, Indianapolis.

Goffman, E. (1961), Encounters. Two studies in the sociology of interaction, Bobbs-Merril, Indianapolis.

Goffman, E. (1963), Behavior in public places. Notes on the social organization of gatherings, Free Press, New York

Goffman, E. (1963a), Stigma. Notes on the management of spoiled identity, Simon & Schuster, Inc.

Goffman, E. (1967), Interaction ritual, Doubleday, Garden City, N.Y.

Goffman, E. (1969), Strategic interaction, University of Pennsylvania Press, Philadelphia.

Goffman, E. (1975), Frame analysis. An essay in the organization of experience, Harper and Row, New York.

Goffman, E. (1976), Gender advertisements, in “Studies in the Anthropology of Visual Communication”, III(2): 69-154 (pubblicato nel 1979 da Harper e Row, New York).

Goffman, E. (1976), Gender advertisements, in “Studies in the Anthropology of Visual Communication”, III(2): 69-140.

Goffman, E. (1976), Gender display, in “Studies in the Anthropology of Visual Communication”, 3: 69-77.

Goffman, E. (1977), The arrangements between the sexes, in “Theory and Society”, IV:3: 301-331. Gonsiorek, J.C. e Weinrich, J.D. (eds.) (1991),

Homosexuality. Research implication for public policy, Sage, Newbury Park. Gould, C.C. (1996), Diversity and democracy: representing differences, in Seyla Benhabib (ed), Democracy and difference, Princeton University Press, Princeton, pp.171-186.

Greimas, A.J. e Fontanille, J. (1991), Sémiotique des passions. Des états des chosec aux états d’âme, Seuil, Paris. Gurevich, Z. (1988), The other side of dialogue. On making the other strange and the experience of otherness, in “America Journal of Sociology”, 93(5): 1179-1199.

Hall, S. (1992), What is this “black” in Black popular culture?, in G. Dent (ed), Black Populare Culture, Bay Press, Seattle, pp. 21-33.

Heap, C. (2003), The city as a sexual laboratory: the queer heritage of the Chicago school, in “Qualitative Sociology”, 26(4): 457-487.

Inglehart, R. (1997), Modernization and Postmodernization: cultural, economic and political ch’ange in 43 societies, Princeton Univerity Press, Princeton.

Irvine, Janice M. (2003), “The sociologist as voyeur”: social theory and sexuality research, 1919-1978, in “Qualitative Sociology”, 26(4): 429-456.

Kooiman, J. (2002), Governance. A social-political perspective, in in J.R. Grote and B. Gbikpi (eds.), Participatory Governance. Political and Societal Implications, Opladen: Leske & Budrich: 71-96.

Longmore, M. (1998), Symbolic interactionism and the study of sexuality, in “Journal of Sex Research”, 35: 44-57.

Longmore, M. (1998), Symbolic interactionism and the study of sexuality, in “Journal of Sex Research”, 35: 44-57.

Macnamee, E. (2004), Girls and boys, in “Law and Critique”, 15: 25-43.

Mead, G.H. (1977), George Herbert Mead on social psychology, selected papers, edited and with a revised Introduction by Anselm Strauss, University of Chicago press, Chicago.

Nedelski, J. (1997), Embodied diversity and the challenger to law, in “McGill Law Journal”, 42, pubblicato ora in Ngaire Naffine (ed) (2002), Gender and Justice, Ashgate-Dartmouth, Aldershot.

Nussbaum, M. (1998), Sex and social justice, Oxford University Press, New York.

Plummer, K (1995) Telling Sexual Stories: Power, Change and Social Worlds, Routledge, London.

Plummer, K. (1981), The making of modern homosexual, Hutchinson, London.

Plummer, K. (1989), Lesbian and gay youth in England, in “Journal of Homosexuality”, 17: 195-233.

Plummer, K. (2003), Queers, bodies and postmodern sexualities: a note on revisiting the”sexual” in symbolic interactionism, in “Qualitative Sociology”, 26(4): 515-530.

Reckless, W. (1933), Vice in Chicago, The University Of Chicago Press, Chicago.

Richardson, D. (1998), Sexuality and Citizenship, in “Sociology”, 32(1): 83-100.

Schank, R.C. e Abelson, R.P. (1977), Scripts, plans, goals and understanding, Erlbaum, Hillsdale (NJ).

Scott, J. (1986), Gender: a useful category of historical analysis, in “American Historical Review”, 91: 1053-75.

Scott, J. (1988), Gender and the politics of history, Columbia University Press, New York.

Simon, W. E Gagnon, J.H. (2003), Sexual scripts: origins, influences and changes, in “Qualitative Sociology”, 26(4): 491- 497.

Warren, Carol A.B. (2003), Sex and gender in the 1970s, in “Qualitative Sociology”, 26(4): 499-513.

Weeks, J (1995), Invented Moralities: Sexual Values in an Age of Uncertainty, Polity, Cambridge.

Weeks, J. (1998), The sexual citizen, in “Theory, Culture & Society”, 15(3-4): 35-52.

Young, I.M. (1990), Justice and the politics of difference, Princeton University Press, Princeton.

Young, I.M. (1996), Communication and the other: beyond deliberative democracy, in Seyla Benhabib (ed.), Democracy and difference, Princeton University Press, Princeton, pp.120-135.


The Flirtation, Eugene de Blaas, 1904